Ubezpieczenia KomunikacyjneKażdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie OC zabezpiecza właściciela lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Firma ubezpieczeniowa wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie zabezpiecza więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej ochroni poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń. Umowa ubezpieczenia jest zawierana z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy są właścicielami w Polsce pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli pojazdów wolnobieżnych.

Do ubezpieczenia OC można dokupić:

  • Auto Casco – pokrywa koszty naprawy samochodu uszkodzonego na skutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia odszkodowanie w razie jego kradzieży. Jest to optymalne rozwiązanie dla poszukujących prostego i użytecznego zabezpieczenia na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń.
  • Mini casco – zapewnia wypłatę odszkodowania w razie kradzieży pojazdu lub szkody, dla której koszty naprawy przekraczają 90% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.
  • Assistance – Pomoc techniczna, holowanie pojazdu w razie awarii, wypadku, ubezpieczenie zapewni ci wsparcie i pomoc 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
  • NNW – ubezpieczenie życia oraz zdrowia zarówno kierowcy, jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu.
  • Ubezpieczenie SZYB – ochrona szyb na okoliczność ich uszkodzenia lub zniszczenia w wyniku zdarzenia losowego. Firma ubezpieczeniowa pokryje koszt naprawy lub wymiany szyby w sieci profesjonalnych warsztatów.
  • Ochrona zniżek– Dzięki ochronie zniżek możesz zgłosić szkodę z OC lub AC nie płacąc więcej za składkę przy wznowieniu umowy bez względu na rozmiar szkody.
  • Zielona Karta (ZK) – Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski terytorium: Albanii,Macedonii,Maroka,Mołdawii,Białorusi,Rosji,Czarnogóry,Tunezji,Iranu,Turcji Izraela, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny.

Swoją ofertę kierujemy do osób fizycznych i firm które posiadają floty pojazdów.