Ubezpieczenia Majątkowe

Ubezpieczenie majątkowe obejmuje kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twojego mieszkania, domu, lokalu oraz jego wyposażenia

Ubezpieczenie majątkowe odpowiada m.in.. za szkody spowodowane:
zdarzeniami losowymi takimi jak: przepięcia, dewastacja, ogień, powódź, piorun eksplozja, dym, sadza, opady, powódź, śnieg, lud, grad, huragan, zalanie, upadek drzew lub masztów, lawiny, zapadanie się ziemi , huk ponaddźwiękowy itp.
akcja ratownicza prowadzona w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym
Ponadto zakresem może zostać objęte:

– ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z możliwością dodatkowego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej, np.: jeśli wynajmujesz mieszkanie lub masz psa rasy agresywnej
– ubezpieczenie szklanych elementów od stłuczenia – ochrona obejmuje przypadkowe stłuczenie lub uszkodzenie szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia ścian i dachów, luster, witraży.
– ubezpieczenie home assistance dla domu – ochrona zapewnia usunięcie awarii przez specjalistę (hydraulik, elektryk itp.) w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu, mieszkanie zastępcze – jeśli awaria uniemożliwia korzystanie z mieszkania, oraz pomoc w wymianie zniszczonych podczas włamania zamków.
– ubezpieczenie stałych elementów ogrodzenia, architektury ogrodu, ochrony prawnej
i wiele innych ciekawych opcji, którym warto się przyjrzeć.
Ubezpieczamy również:
domy w trakcie budowy, domki letniskowe, budynki gospodarcze, budowle i obiekty małej architektury, budynki wielomieszkaniowe, nagrobki cmentarne itp.

Istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia w formie „allrisk” – obejmuje ono wszystkie zdarzenia, które nie są wymienione w wyłączeniach.