Aby przeliczyć ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz

 • Rodzaj Ubezpieczenia:
 •  OC AC


 • Dane pojazdu:
 • (*)
 • (*)
 • (*)
 • (*)
 • (*)

 • Informacje personalne:
 • Właściciel pojazdu:
 •  TAK NIE

 • Wiek właściciela pojazdu (jeśli 2 lub więcej posiadaczy wpisz wiek najmłodszego):
 • (*)
 • Łączny okres bezszkodowego ubezpieczenia OC w ostatnich 6 latach:
 •  Brak 1 2 3 4 5 6

 • Łączny okres bezszkodowego ubezpieczenia AC w ostatnich 6 latach:
 •  Brak 1 2 3 4 5 6

 • Liczba szkód w ostatnich 3 latach OC:
 •  Brak 1 2 3

 • Liczba szkód w ostatnich 3 latach AC:
 •  Brak 1 2 3


 • Dane kontaktowe:
 • (*)
 • (*)