Ubezpieczenie Turystyczne (podróże, praca)

Ubezpieczenie turystyczne zapewnia osobom podróżującym pełną ochronę i wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach – podczas wakacji, czynnego uprawiania sportu, pracy zarobkowej, czy też wyjazdów służbowych itp.
Jeśli nagle zachorujesz lub ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi, ubezpieczyciel pokryje koszty Twojego leczenia.

Możesz liczyć na pomoc w zakresie zwrotu poniesionych kosztów leczenia m. in. z tytułu:
– wizyt lekarskich,
– zabiegów ambulatoryjnych,
– badań np. krwi, RTG, EKG, USG,
– pobytu i leczenia w szpitalu,
– leczenia stomatologicznego w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych,
– transportu do placówki medycznej,
– naprawy lub zakupu okularów i protez,
– akcji poszukiwawczej w górach i na morzu, prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki.

Ubezpieczenie może być zawarte na kilka dni, miesięcy również na ciągły pobyt zagranicą (okres jednego roku). Ubezpieczenie może chronić również bagaż w razie kradzieży.

Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:

– koszty leczenia zagranicą (KL) i pomoc assistance (ASS)
– następstwo nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym (OC)
– ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP)
– ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS)
– amatorskie uprawianie sportu
– praca biurowa, fizyczna oraz praca o wysokim stopniu ryzyka

 

Ubezpieczamy: osoby indywidualne, rodziny, grupy.